تبلیغات
. - والدینم

.

والدینم

نویسنده :نعلین سایبری
تاریخ:19 تیر 93-18:26

پایم جلویشان دراز نمی شود...
قبل از اینکه چیزی در خواست کنند برایشان می برم...
جلوتر از آنها از دری وارد نمی شوم...
چیزی که به آنها می دهم در کف دست می گذارم که دست آنها بالا قرار گیرد...
صدایم یک مرحله پایین تر از آنهاست...
در خواستشان را عقب نمی اندازم...
آنها را تو صدا نمی کنم...
بدون اجازه شان به سفر نمی روم..
.


ترجمه آیه 23 اسرا درتصویر
Admin Logo
themebox Logo