تبلیغات
. - جمله سال من

.

جمله سال من

نویسنده :نعلین سایبری
تاریخ:17 فروردین 92-14:53
یکی از بزرگان آینده: آنچه امروز باید مردم ایران از نوجوانی بیشتر بدانند، پوچی فرهنگ غرب است.
 آخرین مقاتله ما -به مثابه سپاه عدالت- نه با دموکراسی غرب که با اسلام آمریکایی است که اسلام آمریکایی از خود آمریکا دیرپاتر است. آوینی
Admin Logo
themebox Logo